>

HAIM

DORYA by Haim 

Launching June 2018

BROWSE 

LIGHTING

>

HL01351
H 34 x W 20 cm
HL00073
H 27 x W 31 cm
HL00017
H 61 x W 30 cm
HL00012
Available in S & L
HL00014
Available in S & L
HL00013
Available in S & L
Cocoon
Available in S, M, L & XL
MA00435
H 85 x W 62 x L 72 cm
MA00450
H 43 x W 29 cm
HL00068
H 38 cm
HL00071
H 36 cm
HL00069
H 44 x W 28 cm
HL00064
H 35 x W 15 cm
HL00030
H 34 x W 15 cm
HL00038
H 38 x W 15 cm
HL00037
H 38 x W 15 cm
HL00031
H 32 x W 14 cm
HL00034
H 32 x W 14 cm
Show More